ANUNT DE PARTICIPARE – Licitatie deschisa – pe loturi privind Achiziționarea de Echipament individual de protectie (EIP) necesar dotării lucrătorilor Societății Naționale a Sării S.A. – 2024

Clarificarea Nr. 1 inregistrata sub nr. 3350/11.06.2024 (atasata)