ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de licitație directă în vederea încheierii unui contract de achiziție materiale, echipamente și lucrări pentru reabilitarea și modernizarea a două apartamente aflate îm proprietatea SNS S.A.