ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de licitație deschisă, în vederea atribuirii unui contract de furnizare pungi polietilenă, saci polietilenă și folii de diferit tipuri