ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de licitație deschisă, în vederea atribuirii unui contract de furnizare explozivi medie putere și explozivi de siguranță, pe loturi, pentru sucursalele Societății Naționale a Sării SA