ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achizitie în vederea atribuirii unui contract de furnizare capse electrice milisecunda, pe loturi