ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție directă, în vederea atribuirii unui contract de furnizare „MAȘINĂ DE TABLETAT SARE” cu livrare la Sucursala Salina Cacica