ANUNT DE PARTICIPARE – Licitatie deschisa – pe loturi – Achizitionarea de Echipament individual de protecție (EIP) necesar dotării lucrătorilor Societatii Naționale a Sării S.A.

ERATA la anunt participare – Licitatie deschisa – pe loturi – Achizitionarea de Echipament individual de protecție (EIP) necesar dotării lucrătorilor Societatii Naționale a Sării S.A

CLARIFICARE Nr. 1 – Adresa SNS SA Nr. 2024 / 20.04.2023 la procedura de licitatie deschisa – pe loturi – Achizitionarea de Echipament individual de protecție (EIP) necesar dotării lucrătorilor Societatii Naționale a Sării S.A.

CLARIFICARE Nr. 2 – Adreasa SNS Nr. 2056 / 21.04.2023 la procedura de licitatie deschisa – pe loturi – Achizitionarea de Echipament individual de protecție (EIP) necesar dotării lucrătorilor Societatii Naționale a Sării S.A.