ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de licitatie deschisa pentru achizitie „Instalatie de Selectare Optica”, pe loturi