ANUNȚ de participare la procedura de licitație deschisă, în vederea atribuirii unui contract de furnizare „Autovehicule transport sare și materiale”, pe loturi

CLARIFICĂRI Nr. 1 la anunțul de participare la procedura de licitație deschisă, în vederea atribuirii unui contract de furnizare „Autovehicule transport sare și materiale”, pe loturi

CLARIFICĂRI Nr. 2 la anunțul de participare la procedura de licitație deschisă, în vederea atribuirii unui contract de furnizare „Autovehicule transport sare și materiale”, pe loturi.