ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de licitatie deschisa: Achizitia serviciului de implementare a obligatiilor privind raspunderea extinsa a producatorului si pentru indeplinirea obiectivelor legale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje pentru anul 2023 – S.N.S. S.A