ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de achizitie „Servicii de elaborare studiu de impact cu privire la oportunitatea inchirierii vs cumpararii unui sediu cental pentru Societatea Nationala a Sarii S.A.”