ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de licitatie deschisa pentru achizitia serviciilor de REBRANDING la nivelul ambalajelor produselor de sare ale SNS SA