ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de licitatie deschisa pentru „Achizitia de servicii de implementare a obligatiilor privind raspunderea extinsa a producatorului in vederea indeplinirii obiectivelor anuale legale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, pentru anul 2022, pentru Sucursalele Societatii Nationale a Sarii SA”