ANUNȚ DE ATRIBUIRE a contractului de furnizare Clești multifuncționali