ANUNŢ DE ATRIBUIRE – la procedura de licitație deschisa achiziție – Utilaje destinate operațiunilor de copturire, pe loturi