ANUNT DE ATRIBUIRE – Incheierea unui Contract de achizitie servicii de intocmire studiu geotehnic – determinarea parametrilor fizico-mecanici si reologiciin orizontul XVI al Minei Cantacuzino in vederea estimarii gradului de stabilitate a acestuia, la Sucursala Salina Slanic Prahova