ANUNT DE ATRIBUIRE – Incheierea unui contract de achizitie 1 (una) buc. „Autovidanja”, cu livrare la Sucursala Salina Slanic Prahova