ANUNŢ DE ATRIBUIRE – Incheierea unui Contract de achizitie servicii de intocmire studiu pentru tomografierea geofizica a orizonturilor X, XI si XIV ale minei Cantacuzino in vederea estimarii zonelor de potentiala instabilitate la Sucursala Salina Slanic Prahova