ANUNȚ DE ATRIBUIRE – Încheierea unui Contract de execuție lucrări „Montare conducte de polietilenă prin foraj orizontal” pentru Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea