ANUNT DE ATRIBUIRE – Incheierea unui Contract de achiziție „Posturi transformare 20/6 kV, 6/1 kV și 6/0,4 kV” pentru Sucursala Salina Praid, cu Cod CPV 45232221-7