ANUNŢ DE ATRIBUIRE – Incheierea unui Contract de executie Lucrari pentru „Reabilitare compartiment circulatie Put Dozsa” la Sucursala Salina Praid