ANUNT DE ATRIBUIRE a contractului privind proiectarea si executia lucrarilor aferente obiectivului de investitie „Reabilitare acoperis atelier mecanic”, la Sucursala Salina Ocna Mures