ANUNȚ DE ATRIBUIRE – Încheierea unui contract de furizare utilaj pentru minerit continuu (tip 12HM36) cu livrare la sucursala Salina Ocna Dej