ANUNT DE ATRIBUIRE – Incheierea unui contract de achizitie avand ca obiect furnizarea de pacura sub 1% sulf pentru Sucursala Salina Cacica