ANUNȚ DE ATRIBUIRE – Contract de prestări servicii audit statutar ce se efectuează în conformitate cu standardele Internaționale de Audit („ISA”) al situațiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2023 și 2024, 2025 ale Societății Naționale a Sării S.A, întocmite în baza prevederilor O.M.F.P. nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiare (I.F.R.S.)