ANUNȚ DE ATRIBUIRE – Contract de furnizare explozivi medie putere și explozivi de siguranță pe loturi, pentru sucursalele SNS S.A.