ANUNȚ DE ATRIBUIRE – Contract de furnizare capse electrice milisecundă, pe loturi, Lotul nr.1 – capse electrice milisecundă mediu salin negrizutos, lotul nr.2 – capse electrice milisecundă mediu grizutos pentru sucursalele SNS S.A.