ANUNȚ DE ATRIBUIRE – Contract de Demolare/desființare, pentru construcții industriale Corp C12- Siloz sare vrac și C13, C14 și C15- Instalații de preparare a sării – cu transport deșeuri