ANUNT DE ATRIBUIRE Achizitie „Autovehicule transport sare si materiale” pe loturi – Lot 1 si 2, Lot 7 si 8