ANUNȚ DE ATRIBUIRE a contractului de furnizare Ventilator VE 700