ANUNȚ DE ATRIBUIRE a contractului de furnizare înfoliator