ANUNŢ DE ATRIBUIRE – Incheierea Contractului subsecvent nr. 2 la acord cadru nr. 69/10.06.2020 avand ca obiect furnizarea de Ferocianura de potasiu nr.4082/11.06.2021