ANUNT DE ATRIBUIRE a contractului de furnizare „Calculatoare cu licenta”, pentru Sucursala Salina Targu Ocna