ANUNT DE ATRIBUIRE a contractului de furnizare „Automat eliberare bilete”, pentru Sucursala Salina Targu Ocna