ANUNT DE ATRIBUIRE a contractului de prestari servicii de medicina muncii, Sucursala Salina Targu Ocna