ANUNT DE ATRIBUIRE a contractului de paza pentru Sucursala Targu Ocna