ANUNT DE ATRIBUIRE a contractului de furnizare piese de schimb pentru Haveza URAL 33