ANUNT DE ATRIBUIRE a contractului de furnizare gaze tehnice pentru Sucursala Salina Targu Ocna