ANUNT DE ATRIBUIRE a contractului de furnizare burlane de tubaj 1/2 x 7.72 mm pentru Sucursala Salina targu Ocna