ANUNT DE ATRIBUIRE a contractului de asigurare servicii paza si protectie pentru Sucursala Salina Tragu Ocna