ANUNT DE ATRIBUIRE a achizitiei de paleti pentru Sucursala Salina Targu Ocna