ANUNT DE ATRIBUIRE – Achizitie Calculatoare pentru Sucursala Salina Slanic Prahova