ANUNT DE ATRIBUIRE a contractului de furnizare containere modulare sucursala Salina Slanic, Sucursala a SNS SA