ANUNT DE ATRIBUIRE a contractului de furnizare cablu din CU flexibil