ANUNT DE ATRIBUIRE a contractului privind proiectarea si executia lucrarilor aferente obiectivului de investitie „Refacere acoperis cladire statie pompe Razboieni” la Sucursala Salina Ocna Mures