ANUNȚ DE ATRIBUIRE – Achizitie directa – Achiziționarea de lucrări de reabilitare/refacere (cu materialele aferente) a structurilor neportante din beton- a pardoselii de la Depozitul de produse finite de la Sucursala Salina Cacica, în baza proiectul tehnic Nr. 72/2021 elaborat de SC STRADOR SRL actualizat în 2023