ANUNT DE ATRIBUIRE – Achizitie directa – Achizitie Servicii de preluare de catre PRESTATOR a unor anunturi pentru licitatiile de achizitie servicii/ produse/ lucrari a caror valoare estimata este mai mare sau egala cu 1.000.000 lei fara TVA, pe care BENEFICIARUL le organiza, in vederea publicarii acestora in ziarul Financiar – suplimentul de marti – mica publicitate.