ANUNȚ DE ATRIBUIRE – achizitie „Studiu de piata pentru stabilirea indicelui de satisfactie a clientilor SNS SA pentru anul 2020” si „Studiu de piata pentru stabilirea cotei de piata a SNS” pentru anul 2020