ANUNȚ DE ATRIBUIRE – achizitie directa – achizitie servicii specializate in evaluare de personal si adecvare organizationala – SNS Sediu