ANUNȚ DE ATRIBUIRE – achizitie directa – achizitie servicii de consultanta in domeniul imobiliar sub forma unui studiu de fezabilitate – SNS Sediu